Alle med image 500
Alle Med Digital
Observasjonsskjema til bruk i barnehagene
Inger Kristine Løge - Karina Leidland - Mette Mellegaard
Aud Harriet Sleveland Olsen - Torill Waldeland

Hva er Alle Med?


Alle Med er enkelt å bruke og lett å forstå. Alle Med gir et helhetlig bilde av barnet og hva det mestrer på en måte som foreldre, førskolelærere og fagfolk forstår. Det er utviklet på grunnlag av teori om sammenheng mellom språklig

og sosial kompetanse. Observasjons-skjema dekker barnets seks utviklings-områder: Språk, lek, sosio-emosjonell, hverdagsaktiviteter, trivsel og sanse-motorisk utvikling.

Registrering

Alle Med er nå blitt en del av portalen spesialpedagog.no. Det betyr at alle nye brukere må registrere seg for å få tilgang til Alle Med.
Gå til registrering